Planeta Formación y Universidades

Grafime Planeta Formación y Universidades. Encàrrec d’Allan Burch Illustration per a l’Editorial Planeta.
Edició de Núria Calafell. Dissenys d’Allan Burch Illustration.

ClientEditorial PlanetaYear2018