Imatge gràfica, maquetació, aplicacions per a xarxes socials, banners dinàmics, etc.