ART

Del llatí ars, artis, i aquest del grec τέχνη téchnē. M’agrada en el seu sentit més ampli, o pretèrit, sobretot quan em requereix crear amb les mans. Em decanto pels volums.

DISSENY

Si necessites definir la imatge gràfica del teu producte puc ser-te útil, des de la conceptualització al disseny de Logotips, elements Publicitaris, Editorial, etc.

VIDEO & MOTION

Darrerament m’he especialitzat com a grafista: dissenyo i animo per a qualsevol tipus de projecte, prioritzant sempre qualitat a quantitat.

WEB

Dissenyo i programo webs, tant per a entitats com per a projectes personals. (Per a la programació més “dura”, però, compto amb els/les millors... :)